Nieuwe tarieven parkeerabonnement

De tarieven voor het abonnement voor de parkeergarages zijn aangepast.

Om het parkeerbedrijf kostendekkend te houden, is er bij de invoering van het nieuwe parkeerbeleid een kleine verhoging aangekondigd in de tarieven voor 2017 en 2018. Deze tarieven zijn in juni 2014 al vastgesteld door het college van B&W en de raad.

Nieuwe tarieven

Hieronder de nieuwe bedragen per kwartaal voor een parkeerabonnement werkers/bedrijven in 2018. De abonnementskosten voor bewoners zijn gelijk gebleven.

7 dagen (maandag tot en met zondag):    € 172,90
6 dagen (maandag tot en met zaterdag):  € 148,20
5 dagen (maandag tot en met zaterdag):  € 123,50
4 dagen (maandag tot en met zaterdag):  €   98,80
3 dagen (maandag tot en met zaterdag):  €   74,10
2 dagen (maandag tot en met zaterdag):  €   49,40