Bedrijven

Het E-loket is in ontwikkeling en zal nog verder worden verbeterd. Op dit moment kunnen bedrijven de volgende producten aanvragen:

Vergunningen in zone-gebied

  • Bedrijfsvergunning zone
  • Flexibele Bezoekers-werknemersvergunning bedrijven

Ontheffingen parkeerterrein

  • Ontheffing Parkeerterrein Bedrijven (5x24, 6x24, 7x24)
  • Ontheffing Parkeer terrein Kenteken (5x24, 6x24, 7x24)

Parkeervergunning voor werkzaamheden

  • Ontheffing betaald Parkeerplaatsen Maand (werkdagen) (uitsluitend voor bouwbedrijven)
  • Ontheffing betaald Parkeerplaatsen Week (werkdagen) (uitsluitend voor bouwbedrijven)
  • Ontheffing betaald Parkeerplaatsen Dag (werkdagen) (uitsluitend voor bouwbedrijven)
  • Tijdelijke bedrijfsvergunning Zone Week (werkdagen) (uitsluitend voor bouwbedrijven)

Parkeerontheffing voetgangersgebied