Kan ik de uren van de bezoekersregeling bij digitaal parkeren opwaarderen?

Per jaar heeft u recht op een maximum van 72.000 minuten, wat neerkomt op 1200 uur. Wanneer u het maximum bereikt heeft, is het niet mogelijk extra tijd ( meer uren) in te kopen.

Meer informatie

We hebben gekeken welk maximum andere gemeenten hanteren. Het maximum van 1200 uur is gebaseerd op de ervaring van andere gemeenten.